Integritetspolicy

1. dataskydd i korthet

Allmänna anteckningar

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. För detaljerad information om dataskydd hänvisar vi till vår integritetspolicy som anges nedanför denna text.

Insamling av uppgifter på vår webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar hans kontaktuppgifter i avtrycket på denna webbplats.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas automatiskt in av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är huvudsakligen tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen är felfri. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst och kostnadsfritt få information om ursprunget, mottagaren och syftet med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i impressum för detta ändamål och för ytterligare frågor om dataskydd. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende analyseras statistiskt. Analysen av ditt surfbeteende är anonym; surfbeteendet kan inte spåras tillbaka till dig. Inga cookies lagras och vi samarbetar inte med tredjepartsleverantörer för analysen.

Du kan invända mot denna analys. Vi informerar dig om möjligheterna till invändningar i denna dataskyddsförklaring.

2 Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Integritetspolicy

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder den här webbplatsen samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att fullständigt skydda uppgifterna mot åtkomst från tredje part.

Anmärkning om det ansvariga organet

Den personuppgiftsansvarige för denna webbplats är:

Patrick Kühne
Kolpingstr. 12
04416 Markkleeberg

E-post: patrick@101places.de

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser osv.).

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett. För detta ändamål räcker det med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

Vid brott mot dataskyddslagen har den berörda personen rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor är den statliga dataskyddsombudsmannen i den federala delstat där vårt företag har sitt säte. En förteckning över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder den här webbplatsen SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och genom låssymbolen i webbläsarens rad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan uppgifterna du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, blockering, radering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen samt, i förekommande fall, rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. För detta ändamål samt för ytterligare frågor om personuppgifter kan du när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket.

3. insamling av uppgifter på vår webbplats

Cookies

Vissa av våra webbsidor använder så kallade cookies. Cookies orsakar inga skador på din dator och innehåller inga virus. Cookies tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade sessionscookies. De raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Andra cookies förblir lagrade på din terminalutrustning tills du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (t.ex. kundvagnsfunktion) lagras på grundval av artikel 6.1 f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra cookies för att tekniskt felfria och optimerade tjänster ska kunna tillhandahållas. I den mån andra cookies (t.ex. cookies för att analysera ditt surfbeteende) lagras behandlas dessa separat i denna dataskyddsdeklaration.

Kakor och rapporter om åtkomstsiffror
Vi använder "sessionscookies" från VG Wort, München, för att mäta tillgången till texter för att registrera sannolikheten för kopiering. Sessionscookies är små informationsenheter som en leverantör lagrar i RAM-minnet i besökarens dator. Ett slumpmässigt genererat unikt identifikationsnummer, ett så kallat sessions-ID, lagras i en sessionscookie. Dessutom innehåller en cookie information om dess ursprung och lagringsperiod. Sessionscookies kan inte lagra några andra uppgifter. Dessa mätningar utförs av INFOnline GmbH enligt den skalbara centrala mätmetoden (SZM). De hjälper till att fastställa kopieringssannolikheten för enskilda texter för ersättning av författarnas och förläggarnas rättsliga anspråk. Vi samlar inte in personuppgifter via cookies.

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

 • Typ och version av webbläsare
 • Operativsystem som används
 • Hänvisande URL
 • Värdnamn för den dator som får tillgång till datorn
 • Tid för serverförfrågan
 • IP-adress

Dessa uppgifter slås inte samman med andra datakällor.

Grunden för databehandlingen är artikel 6.1 f i DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtalstillfället.

Överföring av uppgifter när ett avtal om tjänster och digitalt innehåll ingås.

Vi överför endast personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att genomföra avtalet, till exempel till det kreditinstitut som har fått i uppdrag att hantera betalningar.

Ingen ytterligare överföring av uppgifter kommer att ske eller endast om du uttryckligen har samtyckt till överföringen. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, t.ex. i reklamsyfte.

Grunden för databehandlingen är artikel 6.1 b i DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtalstillfället.

4. plugins och verktyg

Google Web Fonts

På den här webbplatsen används så kallade webbtypsnitt som tillhandahålls av Google för en enhetlig visning av typsnitt. När du öppnar en sida laddar din webbläsare de nödvändiga webbtypsnitten i webbläsarens cache för att kunna visa texter och typsnitt korrekt.

För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Detta gör det möjligt för Google att veta att vår webbplats har besökts via din IP-adress. Google Web Fonts används i syfte att få en enhetlig och tilltalande presentation av våra erbjudanden online. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6.1 lit. f DSGVO. Om din webbläsare inte stöder webbtypsnitt används ett standardtypsnitt från din dator.

Mer information om Google Web Fonts finns på följande webbplats https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/.

5. partnerprogram

Vi deltar i affiliate- eller partnerprogram. Annonser och länkar till externa webbplatser integreras på våra sidor av annonsörerna, och vi kan tjäna pengar på detta genom att vi får ersättning för reklamkostnaderna. Cookies används för detta ändamål för att kunna spåra beställningarnas ursprung. Detta gör det möjligt för partnerportaler att känna igen att du har klickat på partnerlänken på vår webbplats.

Lagringen av "affiliate cookies" baseras på artikel 6.f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av detta, eftersom beloppet för dess affiliate-ersättning endast kan fastställas med hjälp av cookies.

Vi har integrerat reklampaket från vissa leverantörer på våra sidor. Dessa överför dock endast uppgifter när du klickar på widgetlänkarna och går till respektive leverantör.

Vi samarbetar bland annat med följande partnerprogram. Inom parentes hittar du sekretesspolicyn för respektive partnerprogramleverantör.

 • GetYourGuide (https://www.getyourguide.de/privacy_policy)
 • Tiqets.com (https://www.tiqets.com/de/datenschutzrichtlinien/)
 • Go City (https://gocity.com/en-us/privacy)
 • AWIN (https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung)
 • Big City Saver (https://www.bigcitysaver.com/london/policies/privacy-policy/)
sv_SE