Juridisk informasjon

Eier av nettstedet

Patrick Kühne
Kolpingstr. 12
04416 Markkleeberg

Kontakt:

E-post: patrick@101places.de

Vi ber om at du kontakter oss via e-post. Henvendelser vil bli besvart så snart som mulig.

Omsetningsavgift:

Identifikasjonsnummer for merverdiavgift: DE251359457

Ansvarlig for innholdet:

Patrick Kühne
Kolpingstr. 12
04416 Markkleeberg

Tvisteløsning

Europakommisjonen tilbyr en plattform for nettbasert tvisteløsning (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Du finner e-postadressen vår i avtrykket ovenfor.

Vi er ikke villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for et forbrukervoldgiftsnemnd.

Ansvar for innhold

Som tjenesteleverandør er vi ansvarlig for vårt eget innhold på disse sidene i samsvar med generelle lover. Som tjenesteleverandør er vi imidlertid ikke forpliktet til å overvåke overført eller lagret informasjon fra tredjeparter eller til å undersøke forhold som tyder på ulovlig aktivitet.

Forpliktelser til å fjerne eller blokkere bruken av informasjon i samsvar med generelle lover forblir upåvirket av dette. Ansvar i denne forbindelse er imidlertid bare mulig fra tidspunktet for kunnskap om en konkret overtredelse. Hvis vi blir kjent med tilsvarende overtredelser, vil vi fjerne dette innholdet umiddelbart.

Ansvar for lenker

Tilbudet vårt inneholder lenker til eksterne nettsteder fra tredjeparter, som vi ikke har noen innflytelse på. Derfor kan vi ikke påta oss noe ansvar for dette eksterne innholdet. Den respektive leverandøren eller operatøren av sidene er alltid ansvarlig for innholdet på de lenkede sidene. De lenkede sidene ble kontrollert for mulige lovbrudd på tidspunktet for lenkingen. Ulovlig innhold var ikke gjenkjennelig på tidspunktet for lenkingen.

En permanent kontroll av innholdet på de lenkede sidene er imidlertid ikke rimelig uten konkrete bevis for brudd på loven. Hvis vi blir oppmerksomme på lovbrudd, vil vi fjerne slike lenker umiddelbart.

Opphavsrett

Innholdet og verkene som er opprettet av nettstedoperatørene på disse sidene, er underlagt tysk lov om opphavsrett. Duplisering, bearbeiding, distribusjon og enhver form for utnyttelse utenfor grensene for opphavsretten krever skriftlig samtykke fra den respektive forfatteren eller skaperen. Nedlastinger og kopier av dette nettstedet er kun tillatt for privat, ikke-kommersiell bruk.

I den grad innholdet på denne siden ikke er skapt av operatøren, respekteres tredjeparters opphavsrettigheter. Spesielt er tredjepartsinnhold identifisert som sådan. Hvis du likevel skulle bli oppmerksom på brudd på opphavsretten, ber vi om at du informerer oss om dette. Hvis vi blir oppmerksomme på eventuelle brudd, vil vi fjerne slikt innhold umiddelbart.

nb_NO